Vrachtwagenrijbewijs

 

Tijdens de praktijklessen bereidt de vakbekwame instructeur de cursist voor op het praktijkexamen. Dit examen wat 85 minuten duurt bestaat uit :

•  controle kentekenbewijs
•  controle voertuig
•  beheersing voertuig
•  verkeersdeelneming
•  omgaan met navigatiesystemen
•  bijzondere vaardigheden


Als u naast rijbewijs C ook code 95 op uw rijbewijs wilt behalen moet u nog 2 praktijktoetsen doen. Deze toetsen worden door een vakbekwame instructeur van het opleidingsinstituut afgenomen onder toezicht van het CCV. Het gaat om de toetsen:

Praktische toets Hierbij is vooral aandacht voor :

•  het laden, lossen en vastzetten van lading
•  voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
•  voorkomen van fysieke risico's
•  invullen van een Europees schadeformulier
•  maatregelen bij noodsituaties
•  beroepshouding
 


Toets besloten terrein De kandidaat wordt getest op:

•  voertuigcontrole
•  manoeuvreren

Om je goed voor te bereiden op deze toetsen die 30 minuten duren kun je een halve dagopleiding volgen. Aan het einde van deze ochtend/middag wordt er getoetst.


VRACHTWAGEN

en code 95

AUTO

en aanhanger

MOTORFIETS

en bromfiets